„Trasy rowerowe w Bielsku -Białej”

„Trasy rowerowe w Bielsku -Białej” nr PL-SK/BES/IPP/III/16
Czas trwania działań 01.02.2013 – 30.01.2014


Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (BTC) w 2010 roku oznkowało trasę rowerową z Bielska -Białej na Słowację - 163km. Jest to cyklomagistrala wpisującą się w śląską sieć tras rowerowych (trasa nr 1 łącząca Katowice z granicą Polsko -Słowacką). W latach 2011-2012 BTC oznakowliśmy 83km tras rowerowych w powiecie bielskim. Ze skali międzynarodowej przez skalę powiatu zmierzamy do uszczegółowienia rozwoju produktu turystycznego jakim jest oznakowanie tras rowerowych i proponujemy ten oto projekt „Trasy Rowerowe w Bielsku -Białej” jako odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców miasta i okolic oraz słowackich turystów. Projekt jest kontynuacją rozbudowy sieci oznakowanych tras rowerowych i infrastruktury rowerowej.

powrót