Renowacja oznakowania „ Śląskiej Trasy Rowerowej nr 1” na odcinku Bielsko-Biała – Glinka

Realizacja zadania publicznego - Kształtowanie przestrzeni turystycznej.
Zadanie finansowane ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki
Renowacja oznakowania „ Śląskiej  Trasy Rowerowej nr 1”
 na odcinku Bielsko-Biała – Glinka
w okresie od 01.04.2013 do 15.10.2013
Beneficjent:  Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Trasa rowerowa Bielsko-Biała – Glinka ( granica polsko-słowacka) jest częścią „Śląskiej Trasy Rowerowej nr 1” oraz  „Międzynarodową Cyklomagistralą” łączącą województwo śląskie po stronie polskiej, a po stronie słowackiej województwo żylińskie.
Przebieg:  Bielsko-Biała - Wilkowice - Bystra - Buczkowice - Lipowa -  Węgierska Górka - Milówka - Rajcza - Ujsoły - Przełęcz Glinka Granica PL-SK 63 km. Od wielu lat cieszyły się dużą popularnością, co roku wykorzystywana jest przez międzynarodową grupę kolarzy uczestniczących w „Festiwalu Miast Partnerskich”  w  czerwcu.  Kolejną imprezą międzynarodową  przebiegająca tą trasą jest  „Cyklojazda”, która kończy sezon rowerowy i odbywa się w październiku.
Trasa jest poprowadzona  najłatwiejszą drogą komunikacji rowerowej i przebiega po stronie polskiej przez  następujące miejscowości: Bielsko-Biała - Wilkowice - Bystra - Buczkowice - Lipowa -  Węgierska Górka - Milówka - Rajcza - Ujsoły - Przełęcz Glinka z panoramą na Beskid Śląski i Żywiecki. Uwzględnia atrakcje geograficzne , historyczne i turystyczne powyższych miejscowości.  Wyżej wymieniona  trasa posiada informacje na stronie internetowej www.projekt.btcbb.pl. Wydano 10 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy mapy z jej przebiegiem, promowania była po stronie polskiej i słowackiej poprzez cykliczne  kolarskie imprezy międzynarodowe.
W obecnej chwili  stan oznakowania poddawany jest gruntownej renowacji, ponieważ  warunki atmosferyczne zniszczyły namalowane w 2010 roku znaki. Na podstawie aktualnej instrukcji znakarskiej z 2007 roku wydanej przez PTTK  trasę należy odnawiać co 2, najdalej co 3 lata, które miną w 2013.

W wyniku działania czynników atmosferycznych,(deszcz, śnieg, słońce) stan oznakowania ulega zniszczeniu. Dlatego według dyrektyw zawartych w  instrukcji znakarskiej PTTK należy odnawiać stan oznakowania najdalej co trzy lata. W październiku podczas  międzynarodowej imprezy Cyklojazda dokonano inspekcji  oznakowania po stronie polskiej i słowackiej. W efekcie uzgodnień strona słowacka w roku 2013 przeprowadzi renowację trasy po swojej stronie, jednocześnie przedstawiciele BTC jako strony polskiej zobowiązali się do pełnego odnowienia polskiej części „Cyklomagistrali” czyli  „Śląskiej Sieci Tras Rowerowych nr 1”.  Znaki malowane są na elementach przydrożnych typu drzewa, słupy   odpowiednimi farbami  i techniką zgodną z instrukcja znakarską. Wpływ warunków atmosferycznych i dewastacja oznakowania  dezorientują rowerzystów poruszających się po trasie.  Negatywnie wpływają na wizerunek przestrzeni turystycznej w naszym kraju.

Cele
Głównym celem jest  kształtowanie przestrzeni turystycznej przez odnowienie oznakowania „Śląskiej Trasy Rowerowej nr 1”  („Cyklomagistrali”) na odcinku Bielsko-Biała – Glinka ( 63 km).
Turyści rowerowi, krajowi i zagraniczni bardzo często korzystają z tej głównej trasy przemierzając miasta i wsie położone  przy trasie  : Bielsko-Biała - Wilkowice - Bystra - Buczkowice - Lipowa -  Węgierska Górka - Milówka - Rajcza - Ujsoły - Przełęcz Glinka. Organizowane imprezy międzynarodowe, które wykorzystują uroki tych rejonów skutecznie promują  ten zakątek Beskidów położony między Beskidem Żywieckim, Śląskim i Małym z malowniczym pejzażem na Kotlinę Żywiecką. Prawidłowy stan oznakowania wraz z promocją na stronie internetowej i w wydawnictwach jest podstawowym narzędziem dla turystów przemierzających ten odcinek „Śląskiej Trasy Rowerowej nr 1”.
Promocja przedsięwzięcia:
 a) na stronach internetowych www.btcbb.pl i  www.projekt.btcbb.pl,
 b) w  bezpłatnym  wydaniu promocyjnym z przebiegiem i informacjami o trasie,
 c) w imprezach międzynarodowych  „Festiwal Miast Partnerskich , „Cyklojazda” i wycieczkach rowerowych.
d) ustawienie tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Odnowienie oznakowania jest dopełnieniem  ukształtowania  przestrzeni turystycznej pod względem  tras rowerowych.  
Oznakowanie trasy na odcinku Bielsko- Biała - Przełęcz Glinka to dystans  63 km. Na tej trasie umieszczonych zostanie minimum 450 znaków zgodnie z wytycznymi. Oprócz oznakowania zostanie uporządkowany  teren wokół znaków czyli usunięcie gałęzi , traw i różnych elementów zasłaniających widoczność znaków.
Promocja przedsięwzięcia
a) na stronach internetowych www.btcbb.pl i  www.projekt.btcbb.pl -  od 1.05.2013  na stronach będą sukcesywnie umieszczane materiały informacyjne o kolejnych etapach działań
b) w  bezpłatnym  wydaniu promocyjnym z przebiegiem i informacjami o trasie – usystematyzowane informacje o całości przedsięwzięcia zebrane zostaną w postaci wydanej ulotki, która rozdystrybuowana zostanie w urzędach gmin i wśród turystów rowerowych.
 c) w imprezach międzynarodowych  „Festiwal Miast Partnerskich , „Cyklojazda” i wycieczkach rowerowych. BTC organizując wyżej wymienione imprezy przeprowadzi je z wykorzystaniem  oznakowanej trasy rowerowej na odcinku Bielsko-Biała – Glinka lub w wybranych jej częściach. W  miesiącu wrześniu 2013 roku zorganizujemy specjalną wycieczkę dla rowerzystów, którzy przejadą całość trasy. W ten sposób będą promować nasze wspólne działania.
d) zamontowanie  tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu.

 

 

powrót