Rodzinne Rajdy są nominowane do nagrody Marka Śląskie

Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe są na liście nominowanych do nagrody „Marka Śląskie”!
7.09.2019 nastąpi ogłoszenie wyników X edycji konkursu „Marka Śląskie” podczas Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególnie dobrą opinią, jest ambasadorem regionu w Polsce i na świecie.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki województwa. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
GOSPODARKA
NAUKA
KULTURA
DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU
SPORT
TURYSTYKA I REKREACJA
PRODUKT
USŁUGA
ZDROWIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
MEDIA
OSOBOWOŚĆ ROKU

Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe są w kategorii Turystyka i Rekreacja

 

powrót