"Rowerem z Bielska-Białej na Słowację!" - opis działań

1 . DZIAŁANIA - PARTNERSTWO

1.1. Zorganizowanie wspólnych spotkań partnerskich – chodzi o oficjalne i nieoficjalne spotkania partnerskie, które będą nieodłączną częścią projektu, ponieważ konieczne jest koordynowanie działań związanych z utworzeniem tras rowerowych, zorganizowaniem workshopów, akcji i tworzeniem materiałów propagacyjnych. W większości przypadków chodzi o jednodniowe, maksymalnie dwudniowe spotkania.

1.2. Komunikowanie i wymiana informacji - komunikacja osobista, telefoniczna, e-mailowa i internetowa będzie przebiegać podczas trwania całego projektu

1.3. Workshop i szkolenie członków towarzystw - partnerzy projektowi będą wymieniać informacje, ale przede wszystkim doświadczenia za pośrednictwem workshopów, które będą organizowane głównie w terenie, ponieważ chodzi o specyficzną dziedzinę – oznaczanie tras, która będzie w większej mierze realizowana w terenie. Planowana jest organizacja jednego workshopu i jednego seminarium.


2. WYZNACZENIE TRAS ROWEROWYCH


2.1. Zapoznanie się z terenem – konieczne jest zbadanie terenu przed rozpoczęciem fizycznych działań w terenie. Rozeznanie jest ważną fazą ze względu na dalsze realizowanie projektu czyli tworzenie dokumentacji, oznaczanie i propagacja tras rowerowych.

2.2. Opracowanie wstępnej dokumentacji – dokumentacja trasy (długość, profile, kolory, nr ewidencyjne, system orientacyjny, połączenie z innymi trasami itp.) i opracowanie danych w uproszczonej dokumentacji projektowej jest konieczne z uwagi na pozostałe organizacje, które mają wpływ na proces legalizacji i zatwierdzania tras rowerowych.

2.3. Legalizacja tras cykloturystycznych – o ile ze słowackiej strony chodzi o już istniejącą trasę rowerową do wsi Novoť, która jest od Martina połączona trasami o różnych kolorach i numerach, w procesie legalizacji konieczne jest utworzenie ok. 2 km odcinka, który będzie prowadził do przejścia granicznego a dzięki któremu połączona zostanie słowacka część trasy rowerowej z polską.

2.4. Wyznaczenie tras cykloturystycznych – działania mają na celu fizyczne oznaczenie wszystkich tras, które tworzą jedną cyklomagistralę z Martina do Bielska Białej. Ta trasa miała by mieć ponad 200 km długości i w praktyce miałaby oznaczać utworzenie nowego atrakcyjnego produktu outdoorowej turystyki w północnej Słowacji.

2.5 Studium trasy – dokument dotyczący parametrów technicznych trasy, kulturalnych, historycznych oraz możliwości utworzenia nowych nitek komunikacji rowerowej.

3. Promo cyklojazdy

3.1. Zorganizowanie 1. cykloturystycznej propagacyjnej jazdy – działania te mają na celu propagowanie trasy z Martina do Bielska Białej dla zwolenników cykloturystyki i mediów

3.2. Zorganizowanie 2. cykloturystycznej propagacyjnej jazdy – działania te mają na celu propagowanie produktu turystycznego utworzonego za pośrednictwem projektu z Bielska Białej do Martina

4. Propagacja

4.1. wydanie materiałów propagacyjnych i map - materiały propagacyjne są niezbędnym elementem nie tylko samego projektu ale będą służyć przede wszystkim jako źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się cykloturystyką i chętnie zapoznają się z różnego rodzaju atrakcjami na trasach rowerowych.W przypadku tego przedsięwzięcia konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich wstępnych materiałów: tekstów, fotografii, profili tras, podstaw map itp., które będziemy gromadzić podczas całej realizacji projektu.

4.2. Utworzenie strony internetowej projektu – abyśmy mogli dotrzeć do osób zainteresowanych cykloturystyką konieczne jest utworzenie nowej strony internetowej, na której będą umieszczane informacje nie tylko o etapach realizacji projektu ale również o trasach rowerowych, które są na danym terenie przygotowane do użytku.

4.3. Dystrybucja materiałów propagacyjnych – typujemy, że natychmiast po wydaniu map będziemy przekazywać różnych organizacjom materiały propagacyjne (CK, wystawy CR, TIK i inne.)