Regulamin korzystania ze szlaku

 Regulamin korzystania ze szlaku

 1. Jazda rowerem po oznakowanych turystycznych szlakach rowerowych odbywa się na ogólnych zasadach korzystania z dróg. W każdym przypadku zasady pierwszeństwa określają przepisy ruchu drogowego.
 2. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.
 3. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
 4. Administrator szlaku nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo rowerzystów i ewentualne szkody powstałe podczas uprawiania turystyki rowerowej związane  z jakością i stanem technicznym nawierzchni.
 5. Na odcinkach, gdzie szlak rowerowy biegnie wspólnie ze znakowanym szlakiem pieszym, rowerzysta winien zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępować miejsca pieszym.
 6. Technika i szybkość jazdy rowerem musi być dostosowana do warunków terenowych    i pogodowych (deszcz, śnieg).
 7. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej szlak rowerowy nie jest odśnieżany a  korzystanie wymaga dokładnej znajomości jego przebiegu.
 8. Turystykę rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.
 9. Turystów poruszających się na rowerach obowiązuje również przestrzeganie art. 26 ust. 2 ustawy o lasach, tj. stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
  • uprawy leśne do  4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.
 10. Rowerzystów obowiązuje ponadto przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i znaków informacyjnych.
 11. Wszelkiego rodzaju imprezy na terenie szlaku rowerowego mogą odbywać  się jedynie na mocy odrębnych porozumień (uzgodnień ) pomiędzy Organizatorami a administratorem  szlaku.
 12. Korzystanie ze szlaku rowerowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z powyższym Regulaminem i zaakceptowaniem go w całości.

powrót